Spoed huisarts

’s avonds, ’s nachts en in het weekend

Zorgaanbod

De zorg die we als huisartsen van gezondheidscentrum Huizermaat geven, is gebaseerd op landelijke protocollen en richtlijnen. Die zijn op hun beurt weer tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek.
We houden ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap We beoefenen geen alternatieve geneeswijzen omdat de positieve werking wetenschappelijk niet is aangetoond.

Wij behandelen klachten en ziekten op onze spreekuren en bieden daarnaast onder andere de volgende zorg. De klachten/ziektes hebben we voor uw gemak gesorteerd op vraag en aanbod.

Ons zorgaanbod

 • Wondbehandeling en adviezen over sport- en andere letsels
 • Kleine chirurgische ingrepen (zoals verwijderen van huidafwijkingen)
 • Anticonceptiezorg (pil, prikpil, plaatsen spiraaltjes)
 • Controles bij (risico op) hart- en vaatziekten
 • Diabetes-spreekuren link
 • Controles bij astma en COPD
 • Kortdurende psychische begeleiding

In onze praktijk kunnen wij het volgende aanvullende onderzoek laten doen:

 • Bloedonderzoek
 • Urineonderzoek
 • ECG (hartcardiogram)
 • Spirometer (longfunctieonderzoek)
 • Audiogram (gehooronderzoek)

Teledermatologie (uw huisarts stuurt foto’s van uw huidprobleem via een beveiligde verbinding online naar een  dermatoloog; binnen 3 werkdagen stuurt de dermatoloog advies terug.)

De doktersassistentes zijn het aanspreekpunt in de huisartsenpraktijken. U kunt hen bellen voor praktische vragen en voor het maken van een afspraak bij uw huisarts. Zij hebben ook eigen spreekuren. U kunt hen bellen van 08:00 tot 17:00 uur.

U kunt rechtstreeks bij de doktersassistentes terecht voor:

 • Adviezen over ziekten en aandoeningen, zoals koorts, diarree, rugklachten en kinderziektes
 • Uitslagen van (sommige) onderzoeken
 • Adviezen over het innemen of vergeten van de anticonceptiepil
 • Oren uitspuiten
 • Injecties
 • Aanvragen van herhaalverwijskaarten
 • Verbinden van wonden
 • Behandelen van wratten. Wilt u wratten laten aanstippen met vloeibare stikstof? Maak dan een afspraak
 • Onderzoek van urine voor het vaststellen van een blaasontsteking. Vrouwen met klachten van een blaasontsteking kunnen hun urine voor dit onderzoek rechtstreeks afgeven bij de doktersassistente (voor 09:00 uur ’s ochtends). De ochtendurine mag dan niet meer dan twee uur oud zijn
 • Zwangerschapstest (kosten € 14,-)
 • Maken van uitstrijkjes in verband met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Op verwijzing van de huisarts doet de doktersassistente de volgende verrichtingen:

 • Afnemen en onderzoeken van bloed
 • Onderzoek van urine
 • Meten van de bloeddruk
 • Uitleg over zelf meten van de bloeddruk en uitlenen bloeddrukmeter
 • Meten van de enkelarmindex  (doorbloeding van de benen)
 • Gehoortest
 • ECG (hartfilmpje)
 • Aanleggen van de holterfoon (kastje om hartritmestoornissen te meten)
 • Wegbranden van dermatofibromen (steelwratjes)
 • Behandelen van wonden

Doktersassistentes met een aanvullende opleiding doen vaste controles bij:

 • Patiënten met suikerziekte
 • Patiënten met hoge bloeddruk en/of verhoogd cholesterol

De doktersassistentes krijgen regelmatig begeleiding en (na)scholing voor de diverse medische handelingen. Deze handelingen worden verricht onder verantwoordelijkheid van de huisartsen. De doktersassistentes hebben, net als de huisartsen, geheimhoudingsplicht.

Alle doktersassistentes staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.

De praktijkondersteuner helpt huisartsen bij het controleren en behandelen van patiënten met een chronische ziekte. Zij heeft eigen spreekuren voor patiënten met suikerziekte, longziekten en hart- en vaatziekten. Op deze spreekuren voert zij zelfstandig controles uit volgens vastgestelde protocollen en geeft ze informatie en adviezen.

Voor veranderingen in de behandeling overlegt zij met de huisarts.

Overige werkzaamheden van praktijkondersteuner:

 • Longfunctieonderzoek
 • Begeleiden bij het stoppen met roken
 • Oproepen van patiënten voor haar spreekuren
 • Bijhouden van registraties en resultaten van chronische zorg
 • Uitwerken en vernieuwen van behandelprotocollen

De praktijkondersteuner is telefonisch bereikbaar via de doktersassistente. Als zij niet aanwezig is, kunt u een boodschap achterlaten.

Wat is POH-GGZ?
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH-GGZ is opgeleid om psychische hulp te geven in de huisartsenpraktijk.

Als u met psychische en/of psychosociale klachten naar de huisarts gaat, kunt u met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ zinvol kan zijn. Ook kan de huisarts u adviseren om gesprekken aan te gaan met de POH-GGZ. Als dat het geval is, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, een zogenaamde intake gesprek. In een intake gesprek zal de POH-GGZ uw klachten en vragen in kaart brengen. U kunt dan één of meerdere gesprekken en/of kortdurende behandelingen bij de POH-GGZ krijgen. Ook kan het zijn dat u een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener.

 

U bent door uw huisarts verwezen naar de POH-GGZ. Wat kan POH-GGZ zoal doen?

 • Een probleem verhelderen en samen bekijken wat ervoor nodig is om uw probleem op te lossen.
 • Het geven van informatie en/of scholing.
 • Hulp en/of advies geven, zodat u zelf weer in staat bent met de problemen beter om te gaan.
 • Doorverwijzen als dat nodig is.
 • Steeds meer ervaring wordt opgedaan met online behandelmethodes bij psychische klachten of stoornissen, E-health genoemd. De POH-GGZ kan u hierover informeren.

De POH-GGZ helpt u met gesprekken en is een kortdurende behandeling.

De POH-GGZ schrijft zelf geen medicijnen voor. Als medicijnen nodig zijn, dan wordt dit na overleg door uw huisarts voorgeschreven.

De POH-GGZ biedt gesprekken in een vertrouwde omgeving en heeft een medisch beroepsgeheim.

 

Voor welke klachten kunt u zoal naar de POH-GGZ?

 • Depressie/somberheid
 • Angst/spanningsklachten
 • Verwerkingsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Relatieproblemen
 • Werk gerelateerde klachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Stress/overspannenheid/burn-out
 • Mensen met lichte chronische psychische problematiek

 

Zijn er kosten aan verbonden?
De gesprekken met de POH-GGZ worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Bij doorverwijzing kunt u bij uw zorgverzekeraar informatie krijgen over vergoeding van de kosten.

Als u plotseling niet op uw afspraak kan komen, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij het gezondheidscentrum. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog worden gebruikt voor iemand anders.

 

Zelfhulp Geestelijke Gezondheid Zorg
U kunt gratis zelf aan de slag met lichte psychische klachten via online behandelmethodes. Dit wordt E-health genoemd. Zelfhulp kan worden ingezet om lichte, veelvoorkomende klachten te verminderen. Denk hierbij aan modules over beter slapen, gezonder leven, minder drinken en oefenen met ontspannen.

Deze zelfhulpmodules staan in het programma Minddistrict en starten altijd met een welkomstmodule met uitleg en informatie.

Klik hier om een gratis account aan te maken op het zelfhulpplatform van Minddistrict. U krijgt dan toegang tot de zelfhulpcatalogus en de module die u kiest.

We hopen u hiermee handvatten te geven om op eigen kracht meer in balans te komen en zo niet dat staat uw huisarts voor u klaar. Uw huisarts kan dan ook met u bespreken of een gesprek met POH-GGZ zinvol kan zijn.

In 2018 zijn wij gestart met een praktijkondersteuner Bewegen (POH Bewegen).

Wij hebben vrijwel dagelijks spreekuren waar mensen met een beweegprobleem bij de POH Bewegen terecht kunnen. Een POH Bewegen heeft gemiddeld meer tijd tot zijn/haar beschikking dan de huisarts. Wij kunnen dus extra aandacht besteden aan het probleem. Fysiotherapeuten zijn experts op het gebied van bewegen. Wij zijn opgeleid om problemen met spieren, banden, pezen en gewrichten te analyseren.

De functie praktijkondersteuner Bewegen is nog nieuw in Nederland. Toch is het voor ons een logische stap. Binnen onze gezondheidscentra werken we zeer intensief samen met de huisartsen en andere disciplines. We vertrouwen elkaar en kunnen gemakkelijk overleggen. Continu zoeken we naar manieren om onze zorg te verbeteren.

Patiënten met een beweegprobleem kunnen in gezondheidscentrum Huizermaat nu direct voor een deskundig advies bij ons terecht. Een bezoek aan de huisarts is dan vaak niet nodig. Hierdoor vermindert de werkdruk van de huisartsen. Ook is in de meeste gevallen de wachttijd veel korter.

Toch liever eerst naar de huisarts? Dat kan. Behandeling fysiotherapie na ons onderzoek bij de eigen fysiotherapeut? Geen probleem. Patiënten houden de regie.

Het is in Nederland een nieuw initiatief. Zo zetten we de deskundigheid en samenwerking binnen ons gezondheidscentrum nog beter in. We zijn ervan overtuigd dat dit de zorg voor mensen met een beweegprobleem verder gaat verbeteren.

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 september 2021 is Astrid Hertogh gestart met de begeleiding van een huisarts in opleiding. Op dit moment is Hester Timmerhuis onze HAIO.

Medisch studenten

Wij leiden regelmatig co-assistenten van het UMC Utrecht op. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of u akkoord gaat dat de co-assistent met uw huisarts meekijkt.

Opleiding doktersassistenten

De huisartsenafdeling is een erkende stageplaats voor doktersassistenten in opleiding.

Wilt u zich inschrijven bij de huisarts?

Start typing and press Enter to search

Ga naar de inhoud