Afspraak maken

Neem voor het maken van een (eerste) afspraak contact met ons op via 035-5262800 of mail naar dietisten@wgchuizen.nl.

U kunt ook direct online een afspraak inplannen:

  • Wilt u een eerste afspraak maken? Klik dan hier.
  • Bent u al bekend bij de diëtist en heeft zij u toegang gegeven tot de online agenda? Klik dan hier.

Wij doen ons best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Ons uitgangspunt is dat u uiterlijk binnen twee weken bij ons terecht kunt. Is er sprake van spoed? Dan proberen wij u binnen een week in behandeling te nemen.

Spreekuur

U kunt op alle werkdagen bij ons terecht voor een consult.

Wilt u weten wanneer u op welke locatie bij wie terecht kunt? Hieronder vindt u een overzicht van onze diëtisten, de locaties en hun werktijden.

Aanmelden

Uw (huis)arts of praktijkondersteuner kan u verwijzen naar de diëtist. Misschien heeft uw huisarts of praktijkondersteuner een naam genoemd. Daar kunt u naartoe, natuurlijk, maar u mag ook een andere diëtist kiezen. Daar bent u vrij in. Vaak is een verwijsbrief van uw huisarts nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Soms kunt u ook zonder een verwijsbrief bij ons terecht. Wilt u weten hoe dat zit? Hier staat meer informatie.

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op. Dit zijn onze contactgegevens. Ook uw (huis)arts of praktijkondersteuner binnen de ketenzorg of daarbuiten kan u aanmelden. In dat geval zal onze secretaresse telefonisch contact met u opnemen. 

Voor uw aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • voornaam/roepnaam, voorletters en achternaam
  • geboortedatum
  • BSN en zorgverzekeringnummer
  • adres
  • telefoonnummer en e-mailadres
  • behandeldoel
  • eventueel andere medische gegevens

Verwijsbrief

Soms is een verwijsbrief nodig om een vergoeding voor uw behandeling te ontvangen. Dit hang af van uw zorgverzekering. Voor ons is het sowieso fijn een verwijsbrief te ontvangen. Medische gegevens die uw (huis)arts op deze verwijsbrief zet, kunnen voor onze behandeling waardevol zijn.

Voor uw huisarts is het waardevol te weten dat u een behandeling start bij een diëtist. Met de verwijsbrief is het contact gelegd tussen uw verwijzer en behandelaar. 

Ook als u zonder verwijsbrief komt, kunnen we natuurlijk overleggen met uw huisarts. Dit gebeurt altijd in goed overleg en alleen met uw instemming. 

Geef uw voorkeuren aan voor de manier waarop uw behandelaar en uw arts met elkaar communiceren. Tip van de diëtisten

Directe Toegankelijkheid

Sinds 2011 kennen we de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Dit betekent dat u ook zonder verwijsbrief naar de diëtist kunt. Er zijn enkele verzekeraars die geen consulten vergoeden als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Raadpleeg daarom uw polis of een verwijzing noodzakelijk is. 

Als u rechtstreeks naar de diëtist gaat – dus zonder een verwijsbrief van uw arts – dan voeren we eerst een screening uit. Tijdens het eerste gesprek bepalen we dan of u met uw klachten en uw hulpvraag bij ons wel aan het juiste adres bent. Het hangt van diverse factoren af of we een behandeling kunnen starten. Natuurlijk hangt dit in de eerste plaats af van de klacht zelf. Maar misschien heeft u ook andere klachten of aandoeningen die van invloed zijn op de behandeling. Als er twijfels zijn, adviseert de diëtist u contact op te nemen met uw arts. Ook kan de diëtist dit, in overleg met u, zelf met uw huisarts bespreken.

Als dit wenselijk is, informeert de diëtist met uw toestemming uw (huis)arts over de start van de behandeling. Ook kunnen we (tussentijds) rapporteren. Als overleg nodig is, doen we dit alleen met uw toestemming.

Verhindering

Heeft u een afspraak gemaakt, maar bent u verhinderd? Zorg er dan voor dat u de afspraak minimaal 48 uur van tevoren afzegt of verzet. We vragen u dit telefonisch of per e-mail te doen. U kunt eventueel onze voicemail inspreken. Dit zijn onze contactgegevens. Heeft u een afspraak niet tijdig afgezegd? Dan brengen we de tijd in rekening die we voor u hadden ingepland. Deze kosten kunt u niet bij uw ziektekostenverzekeraar terugvragen.

Herinnering sms

Voortaan sturen wij u, een werkdag voor uw afspraak, een e-mail ter herinnering.
De sms’jes, waarvan u gewend was die te ontvangen, komen te vervallen.

Wilt u online een afspraak maken bij de diëtist?

Start typing and press Enter to search

Skip to content