Afspraak maken

U mag ons altijd bellen. Of u nou een afspraak wilt maken of wijzigen, telefonisch advies wilt, of even wil overleggen met een therapeut, dat maakt niets uit. Wij zijn alle werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur te bereiken op  035-5258070.

Onze assistentes zijn op alle werkdagen aanwezig tot 17.00 uur.

Afspraak afmelden of verzetten?
Als u verhinderd bent, geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan
via 035-5258070. Anders zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

In de weekenden, ’s avonds en ’s nachts kunt u ons antwoordapparaat inspreken.

Via MijnZorgApp kunt u uw afspraken inzien en kunt u sinds kort ook u afspraak verzetten, tevens ontvangt u ook een afspraakherinnering. De afspraak annuleren of de afspraak verzetten korter dan 24 uur van te voren gaat helaas nog niet via de app.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak?

Uw eerste afspraak (intake) bij ons vinden wij erg belangrijk. Een goed begin is namelijk het halve werk.

Eerst een gesprek waarbij u vertelt over uw klacht of probleem en duidelijk maakt wat u van ons verwacht. Daarna zal uw fysiotherapeut een onderzoek doen en de conclusies met u bespreken. In overleg met u wordt het behandelplan dan besproken en zal u de eerste adviezen en/of oefeningen bijvoorbeeld meekrijgen.

Vergeet bij de eerste afspraak niet dat wij ook uw persoonsgegevens moeten controleren. Daarvoor hebben wij een identiteitsbewijs nodig. Neemt u deze alstublieft mee.

Daarnaast vragen wij iedereen bij de eerste afspraak een handdoek mee te nemen. De fysiotherapeut bespreekt met u of de handdoek ook bij de behandelingen daarna meegenomen moet worden.

Kwaliteit

Kwaliteit
Wij werken samen met 80 collega in het gezondheidscentrum aan één doel: mensen uit de wijk en daarbuiten op een persoonlijke, betrokken en integere manier zorg bieden. De centra staan midden in de wijk en alle disciplines zitten onder een dak. Wij lopen dus gemakkelijk bij onze collega’s binnen als dat voor uw gezondheid belangrijk is.

De zorg kan altijd beter en dus zoeken wij altijd naar mogelijkheden samen met onze collega’s in het centrum hoe wij daaraan bij kunnen dragen. Om die reden is onze afdeling fysiotherapie aangesloten bij organisaties die ons hierbij helpen. Onze partners zou je kunnen zeggen.

 

Keurmerk Fysiotherapie
Zij zijn een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Zij faciliteren dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Om aangesloten te zijn bij het Keurmerk Fysiotherapie moeten wij zowel als praktijk als op individueel niveau per fysiotherapeut aan diverse eisen voldoen. Dat gaat bijvoorbeeld over scholing, maar wij worden ook elke 2 jaar gevisiteerd door een andere praktijk en een medewerker van het Keurmerk. Zij kijken dan naar onze bedrijfsvoering en ook op patiënt niveau waar onze kwaliteit beter kan. Daar komt een advies uit waar wij weer mee verder kunnen.

De aansluiting bij het Keurmerk houdt ook in dat wij bij zorgverzekeraars vaak een beter contract kunnen krijgen.

Klik hier voor meer informatie over Keurmerk Fysiotherapie.

 

Het Gezonde Net
Zij helpen ons de praktijk zo te organiseren dat we het maximale uit onszelf halen en de kwaliteit kunnen leveren die wij willen. Zie https://hetgezondenet.nl/.

 

Fysiotherapeuten Vereniging Gooi en Omstreken (FVGO)
Wij zijn actief lid van de regionale fysiotherapie vereniging het FVGO. Zij hebben de missie om de zorg in de regio, bijvoorbeeld met het regionale huisartsen of het ziekenhuis, te verbeteren. Via het FVGO zijn wij actief voor de netwerken COPD, orthopedie heup/knie en de covid-19 nazorg. Ook via de FVGO zijn wij aanbieder van de Gecombineerde Leefstijl Interventie in de regio die door de huisartsen wordt aangeboden.

 

Chronisch Zorgnet
Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen op een kleine 3500 locaties in Nederland.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen. Klik hier voor meer informatie over Chronisch Zorgnet.

 

Qualiview
Al vele jaren meten wij middels online enquêtes onze patiënttevredenheid. Als u bij ons behandeld bent en uw mailadres is bij ons bekend, dan is de kans groot dat u zo’n onderzoek van ons ontvangt. Wij moedigen iedereen aan deze in te vullen. Wij kijken meerdere keren per jaar naar de uitkomsten van dit onderzoek en kunnen aan de hand van de antwoorden vaak weer onze zorg voor u verbeteren. Alleen nadat u behandeld bent kunt u zo’n enquête invullen. Mocht u toch graag uw mening geven zonder deze vragenlijst, dan kan dat persoonlijk op onze email, maar u kunt ook een review achterlaten op google of via www.zorgkaartnederland.nl. Wilt u meer lezen over Qualiview zelf? Klik dan hier.

 

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
Het KNGF is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.
Zij bevorderen de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van meer dan 18.500 aangesloten fysiotherapeuten. Daarmee vertegenwoordigt het KNGF de beroepsgroep in het algemeen. Wilt u meer lezen over het KNGF? Klik dan hier.

Hogeschool Utrecht (HU)
Wij begeleiden stagiairs van de HU het hele jaar door. Als gezondheidscentrum willen wij ook onze bijdrage leveren aan de toekomst van onze beroepsgroep. Mensen opleiden past daarbij. Het helpt ons scherp te blijven want studenten leren vaak vernieuwde inzichten en brengen die kennis mee naar binnen. Daarnaast kunnen zij ook vaak met suggesties komen hoe de zorg beter kan.

Tarieven en vergoedingen

Sinds 1 januari 2005 sluiten zorgverzekeraars en zorgverleners contracten af voor de behandelingen van fysiotherapeuten. Het tarief van de fysiotherapeut wordt in dit contract vastgesteld.

Bent u aanvullend verzekerd?
Als u aanvullend verzekerd bent, vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling bij de fysiotherapeut (volledig of gedeeltelijk). Voor details verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks kunnen declareren

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen vergoed krijgen. De aandoening moet dan op de chronische lijst staan.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen zelf, tenzij uw aanvullende verzekering fysiotherapie (gedeeltelijk) vergoedt.
Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Bent u niet aanvullend verzekerd?
Dan moet u zelf uw behandelingen betalen. In deze lijst kunt u onze tarieven terugvinden.

 

Wilt u een afspraak maken voor fysiotherapie?

Start typing and press Enter to search

Ga naar de inhoud