Over Gezondheidscentra Huizen

De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen (WGC Huizen), opgericht in 1975, is een multidisciplinaire eerstelijns zorgvoorziening die optimale, patiëntgerichte medische zorg levert voor de wijken Huizermaat, Bovenmaat en het 4e Kwadrant in Huizen en daarbuiten. De ongeveer 80 medewerkers verlenen vanuit twee locaties “zorg die er toe doet” voor meer dan 40% van alle inwoners van Huizen.

icoon-omlaag-geel

Missie

Gezondheidscentrum Huizen heeft een missieDeze luidt:

‘De WGC Huizen is een multidisciplinaire eerstelijns zorgvoorziening die optimaal en klantgericht de gezondheid wil verbeteren van al de inwoners van de wijken Huizermaat, Bovenmaat en 4e kwadrant in Huizen en daarbuiten.’

Gezondheidscentrum Huizen verwezenlijkt deze missie door continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg, de deskundigheid van de professionals en management en organisatie.

Kenmerkend hierbij is het multidisciplinaire karakter. Doordat verschillende disciplines en professionals intensief samenwerken kunt u op beide locaties terecht voor een breed spectrum aan goed op elkaar afgestemde eerstelijns zorg.

U kunt bij ons terecht voor alle zorg waarvoor u niet naar een ziekenhuis of speciale kliniek hoeft, bijvoorbeeld voor uw huisarts, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog. Ook vindt u in gezondheidscentrum Huizermaat een moderne apotheek.

Onze zorg gaat verder dan de traditionele zorg. Zo begeleiden we u ook bij diverse leefstijlprogramma’s. De professionals van de verschillende disciplines zitten allemaal onder één dak. Ze kennen u. En even overleggen gaat vanzelf. Zo krijgt u precies de zorg die u nodig heeft.

Healthy food for heart

Benieuwd naar het team?

Persoonlijk

We leveren persoonlijke zorg.

U heeft uw eigen huisarts. Deze arts kent u en uw familie. Maar uw arts werkt ook in een team. Daardoor is vervanging altijd goed geregeld, bijvoorbeeld als uw eigen arts afwezig is vanwege nascholing.

Onze zorg stemmen we af op uw persoonlijke situatie.

  • Innovatieve zorgoplossingen online, zie Bovenmaat en Huizermaat
  • Maatschappelijk relevante thema’s (link naar ‘gezond leven’)
  • Imago-onderzoek (Samenvatting/Whitepaper)
  • Conclusie Patiënttevredenheidsonderzoek
  • Conclusie CQI index Fysiotherapie

Betrokken
Elk jaar analyseren hoe onze wijk opgebouwd is, wie er wonen, wie welke zorg nodig hebben en hoe we onze zorg zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoefte van de mensen in de wijk. Met welke ondersteuning helpen we ons wijkbewoners het beste?

Uit deze analyses is bijvoorbeeld ons programma voortgekomen dat we speciaal ontwikkeld hebben voor mensen met overgewicht. Dit sluit aan bij de landelijke trend om programma’s aan te bieden aan mensen met bepaalde aandoeningen, zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en hartfalen. Ook wij doen hier aan mee, voor zover daar in onze wijk behoefte aan is. Ook hebben we specialisten in huis, bijvoorbeeld om mensen die op reis gaan goed advies te geven of te vaccineren.

Integer
We zijn integer, dat zit in ons bloed. Uw belang is ons belang.  Onze fysiotherapeuten, huisartsen, apothekers en diëtistes zijn in loondienst. Zij hebben geen financiële belangen om u langer te behandelen dan nodig of u een behandeling te geven die eigenlijk niet nodig is. We leveren zorg die er toe doet! Onze professionals kunnen zich bovendien volledig richten op hun vak. Ze hoeven zich niet te bekommeren om organisatorische zaken, zoals uitsturen van facturen. Daar hebben we een ondersteunende stafafdeling voor.

Jaarverslagen

2019

2018

2017

Het jaarverslag vanaf 2020 hebben wij in een modern jasje gestoken. U kunt het jaarverslag 2020 online bekijken door hier te klikken.

Het jaarverslag van 2021 kunt u online bekijken door hier te klikken.

Het jaarverslag van 2022 kunt u online bekijken door hier te klikken.

Het jaarverslag van 2023 kunt u online bekijken door hier te klikken.

Keurmerken huisartsen accreditatie, HKZ en Pluspraktijk fysiotherapie, sterren Apotheek.
We werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Onze beide huisartsenafdelingen zijn geaccrediteerd. Om dit te zijn en te blijven worden jaarlijks verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. De fysiotherapiepraktijk is pluspraktijk en doorloopt ook een continue kwaliteit-verbeter traject. De apotheek streeft voortdurend naar een zo hoog mogelijk aantal sterren.

geschiedenis

Geschiedenis

De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen is opgericht in 1975. Sindsdien is de stichting uitgegroeid tot een zorgverlener van formaat. Een zorgbaken in de wijk, waar ‘ouderwetse’ betrokkenheid bij patiënten even belangrijk is als nieuwe zorgpaden inslaan. De beide centra zijn begonnen in de wijken Huizermaat en Bovenmaat  en staan nog steeds midden in deze  wijken. Maar als het gaat om het toepassen van nieuwe zorgvormen en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden,  slaan de centra hun vleugels ook uit naar de stad Huizen en de regio Gooi- en Vechtstreek. Zo doen de centra van de stichting mee in de regionale ketenzorg rond diabetes.

In gezondheidscentrum Huizen werken ongeveer 80 medewerkers die ongeveer een derde van alle inwoners van Huizen met eerstelijnszorg begeleiden en behandelen.

Wilt u zich inschrijven bij de huisarts?

Start typing and press Enter to search

Ga naar de inhoud