Vergoeding

De kosten voor de diëtist zijn standaard opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering, tot drie behandeluren per jaar.

Let op: vanaf 1 januari 2019 geldt het wettelijk verplicht eigen risico van

€ 385,- per kalenderjaar voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Als u nog niet door uw eigen risico heen bent, komen de kosten dus voor uw rekening.

Iedere zorgpolis kent eigen voorwaarden voor de vergoeding van een behandeling bij een diëtist. Lees deze goed door.

U kunt aanvullend verzekerd zijn voor de behandeling van een diëtist. Om hoeveel extra behandeltijd en extra behandelkosten gaat dit dan? Dit verschilt per pakket per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Facturering

Facturen die vanuit het basispakket betaald kunnen worden, declareren we rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U heeft hier geen omkijken naar. De eerste behandelkosten die binnen het basispakket vallen, gaan wel van het eigen risico af. Let op: Vanaf 1 januari 2019 geldt het wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per kalenderjaar voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Na het benutten van de drie behandeluren in de basisverzekering sturen we de nota van verdere behandeltijd naar uw huisadres. Als u aanvullend verzekerd bent voor de behandeling van de diëtist, kunt u deze zelf bij uw zorgverzekering indienen. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Wanneer u niet verschijnt op uw afspraak zonder op tijd af te zeggen, ontvangt u een factuur per post op uw huisadres. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U moet deze zelf binnen de gestelde tijd betalen.

Ketenzorg

De Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken

(RHOGO) organiseert de samenwerking van alle zorgverleners in onze regio. Dit noemen we ketenzorg. Deze ketenzorg is zo ingericht dat zorgverleners patiënten met een chronische ziekte beter kunnen ondersteunen. Het gaat dan om chronische ziektes zoals longziekten (COPD), suikerziekte (diabetes mellitus) en hart- en vaatlijden (CVRM). Als praktijk en als diëtisten zijn wij onderdeel van deze ketenzorg.
Samen met u maken we een plan hoe u uw gezondheid kunt verbeteren. Doordat uw zorgverleners goed met elkaar overleggen, loopt u minder risico op herhaling van klachten of nieuwe gezondheidsproblemen.

De meeste huisartsenpraktijken in onze regio zijn aangesloten bij de ketenzorg. Als u voor deze zorg in aanmerking komt, kan uw huisarts of praktijkondersteuner u hiervoor aanmelden.

De kosten van de behandelingen van COPD, diabetes mellitus en CVRM binnen de ketenzorg worden vergoed vanuit de RHOGO-organisatie. De huisartsen binnen RHOGO hebben hierover budgetafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Het komt er feitelijk op neer dat de zorg indirect door uw eigen zorgverzekering wordt betaald. U betaalt geen wettelijk verplicht eigen risico. Wel is het zo dat u dan geen aanspraak meer kunt maken op vergoeding vanuit het basispakket en aanvullende zorgverzekering.

De declaratie van behandelkosten binnen de ketenzorg gaat rechtstreeks naar de RHOGO. U heeft er geen omkijken naar.

Behandeltijd en tarieven

Consulten worden in principe als volgt opgebouwd:

Soort behandelcontact

Behandeltijd (min.)

Intake, onderzoek en indien mogelijk
opstellen behandelplan

15 – 30 

Vervolgconsult

30

Extra rapportage naar verwijzer

15

Maken van een voorbeeld dagmenu of
voedingsberekening

15 – 30

Digitaal consult (telefoon of e-mail)

15

Huisbezoek

behandeltijd + 15

Het uurtarief bedraagt ongeveer € 80,- Het precieze bedrag is afhankelijk van het contract met uw zorgverzekering.

Dieetpreparaten

Dieetpreparaten vallen onder dieetvoeding en zijn anders bereid dan normale (dieet)voeding. Veel mensen kennen dieetpreparaten als astronautenvoeding. Het is medische voeding, oftewel dieetvoeding voor medisch gebruik.

Deze preparaten zijn alleen bedoeld voor mensen met een ziekte. Of als het opnemen van normale voeding niet mogelijk is. Er zijn verschillende dieetpreparaten. 

Dieetpreparaten kunnen in bepaalde gevallen worden vergoed via de basisverzekering (en worden verrekend met het eigen risico). 

We willen als diëtisten efficiënt en zinnig omgaan met dieetpreparaten. Wij leveren dieetzorg en advies op maat. Per persoon bekijken we of een dieetpreparaat noodzakelijk is. En zo ja, welk dieetpreparaat dan, en hoeveel. We moeten ervan overtuigd zijn dat een dieetpreparaat bijdraagt aan uw herstel of verdere achteruitgang van de voedingstoestand voorkomt.

Wij schrijven daarom alleen machtigingen voor dieetpreparaten uit aan mensen die wij zelf begeleiden.

De diëtist bespreekt met u of u baat heeft bij een dieetpreparaat. Als u hiervoor in aanmerking komt en besluit dieetpreparaten te gaan gebruiken, kan de diëtist dit voorschrijven. Of dit vergoed wordt, hangt af van uw zorgverzekeringspolis. Samen met de diëtist bekijkt u welk dieetpreparaat bij u past en eventueel vergoed wordt. U kunt dit dan afhalen bij de apotheek of thuis laten bezorgen. Het verstrekkingsbedrijf dat deze dieetpreparaten aan huis bezorgt, doet dit door het hele land.

Dieetkosten

In enkele gevallen is het mogelijk om bij de belastingaangifte een bedrag af te trekken voor dieetkosten. Ook is het soms mogelijk bij de sociale dienst extra financiële ondersteuning te vragen voor uw dieet. Dit geldt voor diëten waarbij u meer kosten maakt voor uw (dieet)voeding dan wanneer u gewone voeding zou gebruiken. Op de site van de belastingdienst vindt u meer informatie.

Wanneer schrijven wij een dergelijke verklaring uit? Dit zijn onze voorwaarden:

  • Er is een officiële diagnose gesteld door een arts, dit staat vermeld op uw verwijsbrief.
  • U bent al onder behandeling of onder behandeling geweest in onze praktijk.
  • We schrijven alleen een dieetverklaring uit voor de periode dat u daadwerkelijk bij ons onder begeleiding bent en ook alleen als u daadwerkelijk het betreffende dieet voorgeschreven heeft gekregen.
  • We schrijven alleen een dieetverklaring uit voor diëten die staan vermeld op de officiële lijst van de belastingdienst. Dus niet voor bijvoorbeeld een dieet bij diabetes.
  • Voor het uitschrijven van een dieetverklaring brengen we administratiekosten in rekening.

Bent u nooit in onze praktijk onder behandeling geweest? Dan kunnen wij u niet helpen aan een dieetverklaring.

Wilt u online een afspraak maken bij de diëtist?

Start typing and press Enter to search

Ga naar de inhoud