De behandeling

Een behandeling bij de diëtist kan voor iedereen anders zijn. Samen met uw behandelaar stelt u een behandelplan op. Natuurlijk heeft u bepaalde wensen en verwachtingen van de behandeling. Onze diëtisten doen er alles aan om aan uw wensen en verwachtingen te voldoen, alles wat u redelijkerwijs van hen mag verwachten.

In grote lijnen verloopt de behandeling bij de diëtist als volgt:

Voorafgaand aan de eerste afspraak

 • Nadat u bent aangemeld of verwezen, heeft u contact met de secretaresse of één van de diëtisten voor het maken van een eerste afspraak.
 • Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbevestiging. Hierin krijgt u het verzoek een eetdagboek bij te houden en mee te nemen naar het eerste consult. Hier leest u hoe u dit kunt doen.
 • We vragen u uw zorgverzekeringspas, geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) en (indien van toepassing) uw verwijsbrief mee te nemen naar de eerste afspraak.

De eerste afspraak/intake (45 tot 60 minuten)

 • U mag iemand meenemen naar dit gesprek. Dit is bijvoorbeeld handig als iemand anders uw boodschappen doet of uw maaltijden bereidt.
 • Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met de diëtist die u gaat behandelen. Dan wordt ook het behandelplan opgesteld. De diëtist stelt u vragen en u krijgt ruimte om te vertellen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Ook neemt de diëtist uw huidige eetpatroon met u door. Als dit van belang is, doet ze een meting met onze bio- impedantie-analyse-weegschaal (BIA-weegschaal). Deze meting geeft ons informatie over uw lichaamssamenstelling, lichaamstype en stofwisseling.
 • Als hier tijd voor is, brengt de diëtist al tijdens het eerste consult haar advies uit. Ook geeft ze de nodige informatie. Samen zet u de eerste stap in het behandelplan. U kunt dan gelijk aan de slag.
 • De diëtist kan een eetplan voor u opstellen op papier. Afhankelijk van uw behoeften heeft de diëtist hier soms wat extra tijd voor nodig. Dit eetplan geeft u houvast. Hier rekenen we wat extra tijd voor. Zie hier welke gevolgen dit heeft voor de behandelkosten.
 • Wij informeren de arts die u verwezen heeft, over de dieetbehandeling en het verloop ervan. Komt u zonder verwijzing? Dan heeft de diëtist zo nodig contact met uw arts. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Ook kunnen andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, op de hoogte worden gebracht. Ook dit weer alleen met uw toestemming.
 • Aan het eind van het eerste consult kunt u uw vragen stellen en maakt u – als u dit wilt – samen met de diëtist een vervolgafspraak. Het aantal vervolgafspraken en de tijd die de totale begeleiding in beslag neemt, is afhankelijk van het soort dieet en het resultaat dat u wenst.

De vervolgafspraak (20 tot 30 minuten)

 • Tijdens de vervolgafspraak evalueert u samen met de diëtist hoe het met u gaat. Ook bespreekt u of u goed op weg bent uw doelen te halen.
 • Als dit van belang is, kunnen we de BIA-meting herhalen. Zo kunnen we kijken hoe uw lichaamssamenstelling en stofwisseling reageert op de behandeling.
 • Op basis van de conclusies die we trekken, bepalen we samen de volgende stap in het behandelplan. En welke strategie we toe moeten passen om het volgende behandeldoel te halen.
 • Aan het eind van het consult kunt u uw vragen stellen. Als u dit wilt, maakt u met ons een volgende afspraak.

Het afsluiten van de behandeling

 • We sluiten de behandeling af met een gesprek waarin we het verloop van de behandeling bespreken. Hoe is het gegaan, wat heeft het u opgeleverd? Daarna bespreken we de strategie om de behaalde resultaten ook echt vast te houden.
 • Als we eerder bericht hebben gestuurd aan een verwijzer of arts, doen we dit ook als we de behandeling afronden.
 • Wanneer alles in orde is gebracht, sluiten we uw dossier. Is verdere behandeling nodig? Dan is het dossier zo weer geopend.

Huisbezoek

Mogelijk bent u niet in staat om naar het spreekuur van de diëtist te komen. U kunt te ziek of te zwak zijn. Dan kan de diëtist u thuis bezoeken. Voor een bezoek aan huis is altijd een verwijzing van een arts nodig.

Eetdagboek

Voordat u op uw eerste afspraak komt, vragen wij u een eetdagboek bij te houden. Op de website van het voedingscentrum kunt u de eetmeter invullen en bijhouden. U kunt hiervoor deze link gebruiken: https://mijn.voedingscentrum.nl/nl/eetmeter 

Als u de eetmeter naar ons stuurt, kijken we met u mee en krijgen we inzicht in uw eetpatroon. Via deze link leest u hoe dat werkt: https://www.evry.nl/eetmeter_client 

Als het bijhouden van een eetdagboek niet haalbaar is, kunt u dit ook bijhouden op papier. Vergeet dit verslag niet mee te nemen naar uw eerste consult.

Een eetdagboek bijhouden is even wat werk, maar u krijgt écht meer inzicht in uw eetpatroon!

Onze tip: gebruik uw smartphone voor het online invullen van uw eetdagboek. Dat maakt het een stuk gemakkelijker.  – Tip van de diëtisten

Wilt u online een afspraak maken bij de diëtist?

Start typing and press Enter to search

Ga naar de inhoud